یونس حران اف

همون دلقکی که همرو میخندونه ولی شاید کسی ندونه خودش واقعا خوشحاله یا نه ؟؟؟...🖤

سوابق تحصیلی

سینما

گرایش دستیار کارگردانی و برنامه ریزی سینما

مهارت‌ها

دستیار کارگردانی و برنامه ریزی سینما

80%

تولید محتوا در شبکه های اجتماع

60%

بازیگری تئاتر

80%

استند آپ کمدی

100%

فیلمسازی

60%

عروسک گردانی

80%

افتخارات

تماس با من